STICHTING OUDE

GRONINGER KERKEN

KERKENTOUR

Laat u de tekst voorlezen (3 min.)

[1] Kansel

De kansel dateert uit de 17de eeuw. Verschillende delen van de preekstoel zijn vernieuwd maar de kuip met waardevol houtsnijwerk is goed bewaard gebleven. Boven het paneel onder de lezenaar staan de wapens van de familie Lewe die in de 17e eeuw het collatierecht bezaten. Alle panelen hebben dezelfde bogen waarin het getelde geldmotief overheerst. Binnen deze bogen treffen we vrouwenfiguren aan die Geloof (bijbel en kruis) Hoop (anker en duif), Liefde (moeder en kind, Gerechtigheid (weegschaal en zwaard), Standvastigheid (vrouw met afgebroken zuil) symboliseren.

 

 

[2] Doopvont

Het doopvont is een boeiend stuk houtsnijwerk. Aan de zijkanten zijn Geloof, Hoop en Liefde gesymboliseerd. De boven-rand is van smeedijzer gemaakt en het bekken is van natuursteen. Aan de onderzijde bevindt zich een rand met bladeren en vruchten.

 

 

[3] Orgel

Het orgel is in 1892 gebouwd door de Groningse orgelbouwer Van Oeckelen voor een bedrag van 1750,- gulden. Het heeft 7 stemmen en een aangehangen pedaal.

Luister hier naar het orgel, bespeeld door Jan Lameris.

 

 

[4] Gedenksteen

In de boog boven de toegangsdeur is een gedenksteen aangebracht met een tekst die herinnert aan de bouw van de toren. Op deze steen staat: De oude alleenstaande toren werd in het jaar 1830 afgebroken zijnde is deze nieuwe vanwege vrijwillige bijdragen de ingezetene alhier gebouwd in 1843 onder directie van Pieter C. Abbring,

Jan K. Loots en Willem Lammert Dijkhuis.

 

 

[5] Kunstwerk Huang  Yong Ping

Op hoogte gedacht is een project rond beeldende kunst op kerkhoven met als doel om historische Groninger kerkhoven op een bijzondere manier onder de aandacht te brengen. De Chinese kunstenaar Huang  Yong Ping maakte voor Vierhuizen dit kunstwerk met als titel Inkstone or Protective Stone. Een stenen platform met langs de rand een watergeul.

Gebaseerd op de oosterse inktsteen en een westerse grafsteen. De vluchtheuvel met fontein weerspiegelt ook iets van de verandering van het Groninger landschap door het in de geschiedenis steeds terugkerende gevecht tegen het water.

Op de rand is een draak uitgehouwen.

 

<>

[6] Luidklok

De luidklok dateert uit 1630 en werd geschonken door Anna Lewe van de borg Panser en Geert Lewe van de borg Bewsum. Beide borgen lagen in de directe omgeving van Vierhuizen. De torenklok werd in 1943 gevorderd door de bezetter en in 1944 afgevoerd naar Duitsland om te worden omgesmolten tot oorlogstuig. Voor onze klok kwam het einde van de oorlog net op tijd. Na de bevrijding werd de klok teruggevonden in Bremen en werd op 11 december 1945 teruggehangen op zijn oude plaats.

 

 

[7] Grafzerk

Op het kerkhof ligt de zerk van de 'eersame Klaas Jans' in zijn leven Huisman op Midhuisen. Luister naar het verhaal.

 

 

 

Terug naar plattegrond >>

 

STICHTING OUDE GRONINGER KERKEN